'Akkoord met plussen en minnen'

11-10-2017    10:17   |    KAS TuinbouwCommunicatie

LTO Glaskracht Nederland vindt de aangekondigde verhoging van BTW op voedsel en sierteeltproducten een verkeerd signaal aan de samenleving als het gaat om gezondheid en een gezonde levensstijl. De afspraken rond klimaat en energie in het Regeerakkoord zijn in lijn met de ambities van de glastuinbouw.

Onze sector heeft al veel CO2-reductie gerealiseerd en zet in op klimaatneutraal in 2040. De voorgenomen maatregelen om werkgeverschap aantrekkelijker te maken, juicht LTO Glaskracht Nederland toe, aldus de belangenbehartiger in een persbericht. Plantgezondheid is met stip het allerbelangrijkste dossier waarop de sector samen met het kabinet structurele verbetering wil realiseren.

“De voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% is absoluut een verkeerd signaal”, aldus voorzitter Sjaak van der Tak. “Groenten, fruit, bloemen en planten worden daardoor duurder en dat terwijl de overheid juist wil dat mensen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven. Gezonde voeding extra belasten is dan een geen juist signaal en strookt niet met de voorgenomen goede aanpak van overgewicht.”

Plantgezondheid allerbelangrijkste dossier
Vorige maand presenteerde LTO Glaskracht Nederland haar lange termijnvisie Verantwoorde Glastuinbouw. Die is ambitieus maar onder de juiste externe randvoorwaarden ook realistisch. Glastuinbouwondernemers willen hiermee voortvarend aan de slag. De grootste gezamenlijke uitdaging ligt op het terrein van het verder verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Door bureaucratie en ongelijk internationaal speelveld zijn de obstakels rond duurzame aanpak van ziekten en plagen in onze teelten de afgelopen tijd hemelhoog gegroeid. De sector wil graag samen met het nieuwe kabinet tot doorbraken komen waarmee zowel de samenleving als ondernemers uit de voeten kunnen. Uitgangspunten daarbij zijn voedselveiligheid en minimalisering van de milieulast, waarbij het succes van het verminderen van de milieulast voor een belangrijk deel afhankelijk is van de mogelijkheden die de overheid daarvoor creëert.

Klimaatneutraal
De glastuinbouwsector wil samen met de coalitiepartijen de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn realiseren. Daarbij is het van essentieel belang dat de overheid beleid ontwikkelt waarmee klimaatneutraal een kansrijke optie wordt. De realisatie van warmte- en CO2-netwerken voor afvang en levering van duurzame warmte en CO2 aan de glastuinbouw is daarbij essentieel.

De aankondiging van de regering om de werking van de SDE+ regeling te verbreden naar CO2-reductie en de inzet van extra budget is daarom positief voor de glastuinbouw. Verder ziet LTO Glaskracht Nederland het voornemen van een nieuw energie- en klimaatakkoord en een Klimaatwet ook als een positieve ontwikkeling voor ons bedrijfsleven. Daarbij is het goed dat het programma ‘circulaire economie’ verbonden wordt met de klimaatopgave, omdat deze veel met elkaar te maken hebben. Heldere afspraken en wettelijke kaders bieden glastuinbouwbedrijven meer zekerheid. Het is wel van groot belang dat vaart wordt gemaakt met de aangekondigde aanpassing van de wetgeving en regels voor mijnbouw, mededinging rond duurzaamheid en het toezicht op hogere prijzen voor duurzaamheid. 

Werkgeverschap aantrekkelijker
LTO Glaskracht Nederland beoordeelt de passages over werk en arbeid overwegend als positief. De coalitiepartijen onderkennen dat aan het in dienst hebben van personeel risico’s en kosten kleven. Het kabinet gaat de veelheid aan regelingen die aan die risico’s bijdragen onder de loep nemen en bezien waar aanpassingen nodig zijn. Het Regeerakkoord onderkent dat er voor tijdelijk werk behoefte is aan tijdelijke contracten. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Zorgen over vertrek Lucas Vos

Vakbond FNV is onaangenaam verrast door het aangekondigde vertrek van CEO Lucas Vos bij bloemen- en plantenveiling FloraHolland. In korte...

Nieuw naam voor Greenport-WO

Greenport West-Holland is de nieuwe naam van Greenport Westland-Oostland. De oude naam van het regionale samenwerkingsverband tussen het...

Beleid Rabobank zet kwaad bloed

De crisis heeft er zó ingehakt bij Rabobank Westland, dat de grootste geldschieter in de glastuinbouwsector véél kritischer kijkt naar welke...

SO Natural wil signaal afgeven 23-10-2017    10:05
'Neem plant mee naar Binnenhof' 23-10-2017    10:01
'Koorddanser met touwallergie' 23-10-2017    09:40
Robot jaagt ongedierte weg 23-10-2017    09:38
'Foodsector verkondigt praatjes' 23-10-2017    09:20
Consument geeft meer geld uit 23-10-2017    09:11
6 nieuwkomers in Hillenraad100 23-10-2017    09:07
Innovatieworkshops managers 23-10-2017    09:06
Lucas Vos verlaat FloraHolland 20-10-2017    13:01
Stal planten in winter bij Wijnen 20-10-2017    10:17
  Ga naar het nieuwsarchief