Noordoosten aan de slag met emissie

15-06-2017    09:46   |    KAS TuinbouwCommunicatie

Waterschappen, provincies en tuinbouwgemeenten in Noordoost-Nederland slaan de handen ineen om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te beperken. Dit gebeurt binnen het meerjarenprogramma ‘DuurSaam Glashelder’.

Metingen tonen volgens LTO Noord aan dat in glastuinbouwgebieden nog regelmatig overschrijdingen van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen worden gesignaleerd in het oppervlaktewater. Ook worden er te hoge fosfaat- en stikstofgehalten aangetroffen. Zo constateerde Waterschap Hunze en Aa’s, dat actief is in de provincies Groningen en Drenthe, in 2015 gemiddeld vijf overschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen op de glastuinbouwmeetpunten. Vanaf 1 januari 2018 is de glastuinbouw verplicht om het te lozen drain- en drainagewater te zuiveren. De gewasbeschermingsmiddelen moeten dan voor minimaal 95 procent zijn verwijderd uit het water dat tuinders lozen.

Bedrijfsscan
Om deze redenen worden binnen het project DuurSaam Glashelder maatregelen genomen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater, het grondwater en het riool vergaand te beperken. Hierbij trekken tuinders samen op met de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechstromen, de gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren en de provincies Groningen en Drenthe. In het kader van het project, dat tot 2021 loopt, wordt een bedrijfsscan gemaakt van de glastuinbouwbedrijven. Hierbij wordt gekeken naar de emissie en naar eventuele oplossingen.

30.00 euro per bedrijf
LTO Glaskracht is blij met het gezamenlijk initiatief. "We waren al samen onderweg in de opzet van collectieve zuivering”, zegt voorzitter Cees Ruhé van LTO Glaskracht Groningen/Drenthe. “Maar als we de doelstellingen niet halen, maken we ons als sector ongeloofwaardig en staat de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen op het spel. Daarom spreken we nu alle tuinders aan op hun collectieve verantwoordelijkheid.”

Veel tuinders zullen nog moeten investeren om aan de emissienormen te voldoen. Glaskracht rekent op minstens 30.000 euro per bedrijf. Toch is de situatie niet zo somber als het misschien lijkt, vindt Ruhé. “Diverse bedrijven hebben al apparatuur aangeschaft en bijvoorbeeld potplantenkwekers hebben nog nauwelijks restwaterstromen.”


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

'Gedoogbeleid buisrailwagens'

LTO Glaskracht Nederland wil gedoogbeleid voor de gas-remfunctie van buisrailwagens. Van de inspectie mag het automatisch rijden niet meer,...

Wordt eHighway de toekomst?

Een snelweg met een bovenleiding, hoe mooi is dat? Heel mooi, aldus de Duitse staat Hesse. Daar gaat Siemens een eHighway openen van tien...

'Hoe helpen supermarkten telers?'

Greenpeace vraagt zeven supermarktketens in een brief hoe zij concreet boeren en tuinders steunen bij de verduurzaming van hun productie....

Mexico bespaart met NL techniek 22-08-2017    09:53
Nederlands voertaal foodcongres 22-08-2017    09:50
Aftellen tot IFTF in Vijfhuizen... 22-08-2017    09:45
Verdwijnen plantenklok op tv 22-08-2017    09:08
Bekijk tomatenrassen Syngenta 22-08-2017    08:59
Herregistratiebeoordeling beperkt 22-08-2017    08:50
Webshop voor Van der Waay 22-08-2017    08:49
Onterechte boetes voor truckers 22-08-2017    07:56
'Blijvend effect schoolfruitproject' 21-08-2017    09:58
Virus moet gewas juist helpen 21-08-2017    09:53
  Ga naar het nieuwsarchief